GDPR

Heemkring De Souvereinen bewaart persoonsgegevens van abonnees in het kader van en om aan een contractuele verplichting te voldoen.
Het gaat hierbij om: naam, adres, lidnummer en eventueel e-mailadres.
De Souvereinen geven noch verkopen deze gegevens aan derden, tenzij wettelijk zo bepaald (bv. in het kader van een juridisch onderzoek).
Abonnees hebben het recht inzage in hun gegevens te krijgen, deze te wijzigen of te laten schrappen.