Ontstaan

Op 26 januari 1969 werd de heemkring gesticht tijdens een vergadering die doorging in de raadszaal van het stadhuis te Lokeren. V. Verstegen, Fr. De Vos, C. De Clercq, M. Pieters, L. Van Damme, A. Bruynbroeck, E. Everaert en Fr. De Bondt vormden het eerste bestuur.
Ze noemden zich “De Souvereinen”, een spotnaam die in de 17de eeuw aan de Lokeraars werd gegeven, maar die in de loop van de 19de eeuw in de vergetelheid was geraakt.
In 1970 verscheen het eerste tijdschrift. Sober gestart met enkele auteurs die een zestiental bladzijden bijeenbrachten, groeide het uit tot een volwaardige uitgave .
Bij de viering van het vijftigjarig bestaan van de heemkring in 2019 stonden meer dan 6000 bladzijden, gepubliceerd door 175 auteurs in 1.075 bijdragen op de teller. De meest diverse onderwerpen komen aan bod in verband met volkskunde, folklore, kunst, geschiedenis, taalkunde, erfgoed en zoveel meer. En we gaan steeds verder met ons verhaal.

De Koninklijke Heemkring “De Souvereinen” telt momenteel een 500-tal leden.

 

van winckel jozefJozef Van Winckel

Geboren in 1882 te Lokeren, voelde hij zich vrij vlug aangetrokken door alles wat verband hield met zijn geboorteplaats. Overal in het maatschappelijke en culturele leven van de stad dook hij op. In 1907, op 25 jarige leeftijd, werd hij lid van de museumcommissie, in 1929 werd hij benoemd tot voorzitter van deze commissie. Niet minder dan 65 jaar zette hij zich hier met hart en ziel voor in.
In 1940 trachtte hij een geschied- en oudheidkundige kring op te richten. Helaas stak het uitbreken van WO II hier stokken in de wielen.
Toen in 1967 dan toch de eerste plannen werden gesmeed tot het oprichten van De Souvereinen, bood hij vol enthousiasme zijn medewerking aan. Dit vertaalde zich in schenkingen van foto’s, teksten, brochures en dergelijke.
Nog actief meewerken aan de uitbouw van de kring zat er niet meer in, maar eens van start verleende de Lokerse heemkring hem meer dan verdiend de titel van erevoorzitter. Op 5 mei 1972 overleed Jozef Van Winckel op 89-jarige leeftijd.

 

Voorzitters

Verstegen Vedast 2 kopie  1970 - 1989: Vedastus Verstegen

De Vos Frans  1989 - 2003: Frans De Vos

Pieters Marcel  2003 - 2018: Marcel Pieters

Jacqueline Baetens  2018 - tot heden: Jacqueline Baetens