Funerair erfgoed

Peterschap en restauratie van het graf van Isabella Kint (1899-1941) en Ernestine Kint (1904-1925)

Fotos evolutie werken graf Kint 21 web

Het graf van Isabella Kint (1899-1941) en Ernestine Kint (1904-1925) op de begraafplaats Oude Brug in Lokeren is onderworpen aan restauratie en peterschap. Het document uit het Stadsarchief onthult dat Pol Kint het graf aanvroeg na het overlijden van zijn dochter Ernestine in 1925, goedgekeurd door het Stadsbestuur. Isabella werd later in hetzelfde graf begraven, gerealiseerd door de firma Vlaminck in Lokeren. Het graf heeft een devoot ontwerp met christelijke symbolen en werd gerestaureerd door Cruyssaert Natuursteen. De Koninklijke Heemkundige Kring "De Souvereinen" diende een subsidieaanvraag in voor het peterschap.
Het graf, bestaande uit een grondplaat met een uitgekapt graftuintje en een stèle met engelbewaarders en het alziend oog van God, vertoonde lichte schade het graf zélf was intact. Het marmeren kruisje was gebroken, het bidbankje was verdwenen, en de grondplaat was weggezakt door waterinsijpeling en een slechte fundering. Restaurateur Eric Cruyssaert tilde het graf op, plaatste een nieuwe fundering, herstelde het bidbankje en het kruisje, en reinigde het graf volledig.
De restauratie was een succes, waarbij het graf zijn oorspronkelijke staat terugkreeg. De tekst is geschreven door Raoul Verstraeten en bevat afbeeldingen van het restauratieproces.

Bekijk hier het uitgebreid verslag van Raul Verstraeten.

Foto's @ R. Verstraeten en M. Van Kerckhove

De Souvereinen halen de krantenkoppen in Het Laatste Nieuws en het VRT NWS Radio 2!

20231102 HLN Inhuldiging graf Zussen Kint web

Op de Stedelijke begraafplaats in de Oude Bruglaan heeft de Lokserse heemkring De Souvereinen het gerestaureerde graf van de gezusters Kint ingehuldigd.
Lees hier het volledige artikel
Bron Het Laatste Nieuws
Yannick De Spiegeleir

Bekijk hier het album van de inhuldiging
foto's@ A. De Munck, M. Baetens en E. Everaert

20231105 VRT News Radio2 Herdenking Amerikaanse bommenwerper

In Lokeren is de verjaardag herdacht van de crash van een Amerikaans gevechtsvliegtuig. Precies 80 jaar later vond een herdenking plaats op de begraafplaats van Lokeren.
Lees hier het volledige artikel
Bron VRT NWS, Radio 2, Geert Houck

Bekijk hier het album van de herdenking
foto's@ A. De Munck, M. Baetens en E. Everaert

20231102 HLN Achter Vlaamse Grafstenen Anna Cogen kopie

Achter Vlaamse grafstenen: In Lokeren bevindt zich één van de oudste begraafplaatsen van Vlaanderen. Het Laatste Nieuws brengt het levensverhaal van vier Lokeraars die hun rustplaats vonden op het 'Pére Lachaise' van hert Waasland.

Donderdag 2 november 2023: Anna Cogen, de flamboyante zakenvrouw die rijk werd van konijnenhaar.
Lees hier het artikel.

Vrijdag 3 november 2023: Gaston De Vuyst, stichter van het bekende veilinghuis De Vuyst in Lokeren.
Lees hier het artikel.

Zaterdag 4 november 2023: Johannes Volckerijck,  missionaris die de harten van zijn gelovigen op Jersy veroverde.
Lees hier het artikel.

Bron Het Laatste Nieuws, Yannick De Spiegeleir

  De herinneringsmuur aan de ingang van de Bleekmeersstraat mag gezien worden!

Herdenkingsmuur kerkhof oude brug 30102023

Foto's@ A. De Munck en N. De Picker

Bekijk hier het album van de herdenkingsmuur

 

Zaterdagochtend, 21 oktober 2023: Kuisactie kerkhof Daknam

 MG 4879

Het kerkhof van Daknam met zijn witte ommuring , hét dorpsbeeld bij uitstek, had een fikse kuisbeurt nodig. De beelden spreken voor zich. Enkele vrijwilligers van Daknam, gesteund door enkele “verloren gelopen” Lokeraars planden een eenmalige kuisactie. Zo hopen ze vrienden en buren te sensibiliseren om vanaf nu zorg te dragen voor hun graven. Het onderhoud ervan en het aanbrengen van een aangepaste beplanting die niet veel verzorging vergt, geeft een enorme meerwaarde aan dit pittoreske kerkhof dat zoveel charme uitstraalt. 

Op 1 november zal het kerkhof van Daknam er alvast piekfijn bijliggen. Houden zo.

Bekijk hier het album van de kuisactie in Daknam

Het graf van “Boelens”, De IJzertoren

artikel in tijdschrift Aan De Ijzer augustus 2023 kopiëren

Terwijl Katy en Eric alles in het werk stelden om het graf van hun grootoom in ere te herstellen, ging Nico Van Campenhout aan de slag met het opzoeken en ontrafelen van de historische achtergrond: wie was Boelens en hoe komt een kopie van de IJzertoren in Lokeren terecht? Het is een boeiend verhaal geworden. Een samenvatting verscheen reeds in het tijdschrift van de IJzerbedevaart en kunt u hier lezen op onze website. Het volledige verhaal brengt Nico Van Campenhout in een van onze volgende tijdschriften. We kijken er al naar uit.

Bekijk hier het artikel uit "Tijdschrift aan de Ijzer" augustus 2023

 

Ceremonie naar aanleiding van de restauratie van het graf "De IJzertoren".

DSC 0022

Op zondag 9 juli 2023 werd er, naar aanleiding van de restauratie van het graf van Julien Boelens, ‘De IJzertoren’, een kleine ceremonie georganiseerd door de familie van Katie Beke en Eric Everaert. Bij de overname van de concessie opteerden Katie en Eric voor de formule ‘hergebruik’ van een grafmonument. Aan het graf, gelegen aan de begraafplaats Oude-Brug, werden vier korte toespraken gehouden, respectievelijk door Katie en Eric, Jacqueline Baetens als voorzitter van onze heemkring ‘De Souvereinen’ en député An Vervliet, verantwoordelijk voor Erfgoed binnen onze provincie. Aan de inkom van het Nieuw Kerkhof volgde nog een kleine receptie.

Bekijk hier de foto's van de ceremonie 9 juli 2023 restauratie IJzertoren

Foto@ Raoul Verstraeten

 

Mei 2023: Restauratie van het graf van Julien Boelens "De IJzertoren".

Afbeelding1

Realisatie en fotografie
Raoul Verstraeten

Bijzonder dankwoord
Een bijzonder dankwoord gaat naar de heer en mevrouw Eric en Kathy Everaert-Beke, de bezielers en initiatiefnemers van dit project. Alsook alle medewerkers van de werkgroep funerair erfgoed voor hun ondersteunende hulp in de totstandkoming van deze restauratie. Eveneens een bijzondere dank aan de heer Eric Cruyssaert, restaurateur van het project.

-2023-

Bekijk hier de realisatie

 

Peterschap

graf peterschap 1

Peterschap graf familie Vlaminck -Van Hassel

Foto@ Raoul Verstraeten

 

Opstart werkgroep “Funerair Erfgoed”

In januari 2021 ging, onder impuls van 15 geïnteresseerden, de werkgroep “Funerair Erfgoed” van start.
De actieve leden zijn: Maurice Van Kerckhove, Raoul Verstraeten, Marie-Claire Decroo, Annemie Kelem, Martin Joly, Lutgarde De Bruyker, Gerda Persyn en Jacqueline Baetens. Zij liggen samen aan de basis van het dossier dat overhandigd werd aan het Lokers stadsbestuur.

Probleemstelling

- De stad Lokeren beschikt over een zeer gedetailleerde digitale inventaris over alle kerkhoven, opgesteld door Anne-Mie Havermans en aangevuld met enkele goede publicaties.

- We stellen vast dat op het Lokers grondgebied zeer waardevolle graven verdwenen zijn.

- We stellen vast dat er nog veel waardevolle graven dreigen te verdwijnen

- De werkgroep “Funerair Erfgoed” wil hiervoor oplossingen aanbieden.

Verslagen

Eindverslag werkgroep "Funair Erfgoed" 2021

Verslag vergadering met Staddiensten rond "Funerair Erfgoed" 15 juni 2022

  

Onderhoud graftekens

Goed schoonmaken is het belangrijkste wat een beheerder voor een grafteken kan doen. Hiermee bedoelt Monumentenwacht niet: poetsen tot het grafteken er als nieuw uitziet, maar wel: vuil wegnemen om verdere schade te voorkomen. 

Bekijk hier de onderhoudsfiche FUNERAIR EN KLEIN ERFGOED van  Monumentenwacht Vlaanderen vzw