Funerair erfgoed

 

Peterschap

graf peterschap 1

Peterschap graf familie Vlaminck -Van Hassel

Foto@ Raoul Verstraeten

 

Opstart werkgroep “Funerair Erfgoed”

In januari 2021 ging, onder impuls van 15 geïnteresseerden, de werkgroep “Funerair Erfgoed” van start.
De actieve leden zijn: Maurice Van Kerckhove, Raoul Verstraeten, Marie-Claire Decroo, Annemie Kelem, Martin Joly, Lutgarde De Bruyker, Gerda Persyn en Jacqueline Baetens. Zij liggen samen aan de basis van het dossier dat overhandigd werd aan het Lokers stadsbestuur.

Probleemstelling

- De stad Lokeren beschikt over een zeer gedetailleerde digitale inventaris over alle kerkhoven, opgesteld door Anne-Mie Havermans en aangevuld met enkele goede publicaties.

- We stellen vast dat op het Lokers grondgebied zeer waardevolle graven verdwenen zijn.

- We stellen vast dat er nog veel waardevolle graven dreigen te verdwijnen

- De werkgroep “Funerair Erfgoed” wil hiervoor oplossingen aanbieden.

Verslagen

Eindverslag werkgroep "Funair Erfgoed" 2021

Verslag vergadering met Staddiensten rond "Funerair Erfgoed" 15 juni 2022

  

Onderhoud graftekens

Goed schoonmaken is het belangrijkste wat een beheerder voor een grafteken kan doen. Hiermee bedoelt Monumentenwacht niet: poetsen tot het grafteken er als nieuw uitziet, maar wel: vuil wegnemen om verdere schade te voorkomen. 

Bekijk hier de onderhoudsfiche FUNERAIR EN KLEIN ERFGOED van  Monumentenwacht Vlaanderen vzw