ontstaanregisterlid wordenuitgavendocudialectfotoalbumwie kentvariacontactlinks

 

Tijdschrift

 
     
 

tijdschrift jaargang 53; nummer 2; 2022

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF bij nr. 2

nr2

 

 

 


 

 

 

tijdschrift jaargang 53; nummer 1; 2022

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF bij nr. 1

nr2

 

 

 


2022/1

 

 

 

tijdschrift jaargang 52; nummer 4; 2021

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF bij nr. 4

nr2

 

 

 


4_2021

 

 

 

tijdschrift jaargang 52; nummer 3; 2021

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF bij nr. 3

nr2

 

 

 


2021/3

 

 

 

tijdschrift jaargang 52; nummer 2; 2021

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF bij nr. 2

nr2
nieuwsbrief nr. 2

 

 

 


2021/2

 

 

 

tijdschrift jaargang 52; nummer 1; 2021

 

 

 

NIEUWSBRIEVEN bij nr. 1

 


nr1
nieuwsbrief nr. 1

 

 

 


nr 1
extra nieuwsbrief nr. 1

 


 


2021/1

 

 

 

tijdschrift jaargang 51; nummer 4; 2020

 

De geschiedenis van het tennis in Lokeren.
Bob Claeys


Een veelzijdig en vergeten kunstenaar, deel 2.
Maurits Van de Vyver, de fotograaf.
Jeroen Boel, Maurice Van Kerckhove, e.a.

 

Duitse soldaten over de Lokerse kroegen in WO II.
André Verstraeten


Jozef De Pilecyn (*1883 †1956):
de broer en de schrijver
Hilaire Liebaut

 

Citymarketing avant la lettre?
Jonkheer Prosper Thuysbaert en sir Richard Weston
Nico Van Campenhout

nr 4

 

 

 

tijdschrift jaargang 51; nummer 3; 2020

 

Spaanse griep te Lokeren.
Een poging tot historisch onderzoek in coronatijd.
Jacqueline Baetens

 

Het Monument voor de Gesneuvelden op het Vrijheidsplein in Lokeren.
Marc De Roep , Nico Van Campenhout


Een veelzijdig en vergeten kunstenaar, deel 1.
Inleiding tot de biografie van Maurits Van de Vyver.
Jeroen Boel, Maurice Van Kerckhove, e.a.

 

Lezers schrijven:
De onschuld van een oorlogskind.
Lieve De Bruyne


Vrijwilligers uit Lokeren in Pauselijke dienst,
Pauselijke Zoeaven geboren of overleden in Lokeren, slot.
Jean-Michel Van Bastelaere

 

Rust in vrede Jérôme Van Doorslaer.
(†03/04/2020)
Filip Anthuenis

nr 3

 


 

tijdschrift jaargang 51; nummer 2; 2020

 

Toespraak naar aanleiding van de herdenking van de bevrijding van Lokeren in september 1944
Hilaire Liebaut

 

Chronologie van de Bevrijding van Lokeren in september 1944
Martijn Calleeuw, Nico Van Campenhout


Van Lokeren naar Bokrijk
Johan Terryn

 

Vrijwilligers uit Lokeren in Pauselijke dienst, deel 5,
Pauselijke Zoeaven geboren of overleden in Lokeren
Jean-Michel Van Bastelaere


Harry Van Velthoven
'Bevriende vijanden'
Nico Van Campenhout

 

Lokers erfgoed uit Italië:
het schilderij 'De marteling van Sint-Laurentius'
van Hendrick De Somer
Nico Van Campenhout

Nr 2

 

 

bijlage nieuwsbrief

tijdschrift jaargang 51; nummer 1; 2020
Volledige pdf versie, vrij te lezen

dubbel klikken om te openen en te downloaden

nieuwsbrief

 

tijdschrift jaargang 51; nummer 1; 2020

 

Bij de omslagprent, wapenbrief 1819
Ignace Van Driessche , Peter Van Wichelen

 

75 jaar later,
waar is het lichaam van mijn vader Jules gebleven
Alfons Matthys


Gabriël Verschraegen in zes getuigenissen (2)
Giovanni Van Avermaet

 

Vrijwilligers uit Lokeren in Pauselijke dienst, deel 4,
Pauselijke Zoeaven geboren of overleden in Lokeren
Jean-Michel Van Bastelaere


Lieu de mémoire,
de voormalige textielfabriek Isabey-Bergez
M. Van Hoorick, M. Soetens, N. Van Camenhout

nr 1

 

 

 

tijdschrift jaargang 50; nummer 4; 2019

 

Huldetoespraak bij de viering van 50 jaar Heemkundige Kring
De Souvereinen-Lokeren, 1969-2019
Hilaire Libaut

 

Gabriël Verschraegen in zes getuigenissen,
in het kader van het huldejaar ‘100 jaar Verschraegen’ (1)
Giovanni Van Avermaet

 

Vrijwilligers uit Lokeren in Pauselijke dienst, deel 3,
Pauselijke Zoeaven geboren of overleden in Lokeren
Jean-Michel Van Bastelaere


Roger De Smit, de schilder van de Buylaers
André Verstraeten

Uitstap naar Doornik, 22 augustus 2019
André De Munck


Inhoud jaargang 2019
Redactie

nr 4

 

 

 

tijdschrift jaargang 50; nummer 3; 2019

 

De post te Lokeren
Van paardenpostmeester to Posthotel
Van postzegel tot Mijnzegel

 

 

De geschiedenis van het postverkeer door de eeuwen heen

 

 

Evolutie van de postzegeluitgiften (1849-2019)

 


Stichting van de Wereldpostunie

 

Besluit.

 


Bibliografie

Guido Lantheere en Jacqueline Baetens

post

 

 

 

tijdschrift jaargang 50; nummer 2; 2019

 

Het Huyldonckhof
André Verstraeten

 

De Vrije Kindertuin (1893-1942)
Een vergeten onderwijsverhaal
Rudi Henderickx

 

Vrijwilligers uit Lokeren in Pauselijke dienst
Deel 2: periode 1861-1867
Pauselijke zoeaven geboren of overleden in Lokeren
Jean-Michel Van Bastelaere


Feestrede voor De Prieze
Bob Van de Voorde

 

Hommage aan Gabriël Verschraegen (° 1919 - † 1981)
Voorwoord op academische zitting
Marc BEHIELS

nr2


 

 

tijdschrift jaargang 50; nummer 1; 2019

 

Bij de omslag
Jacqueline Baetens

 

De Broeders Hiëronymieten – M.P.I. Emiliani te Lokeren, 1956 – 2015
Herman Steels

 

Mensen maken geschiedenis
Inge Denayer


Vrijwilligers uit Lokeren in Pauselijke dienst
Deel 1: periode 1860
Jean-Michel Van Bastelaere

 

Jules Van Brabant, fotograaf te Lokeren
Gerda Persyn

 

Bezoek aan een Lokerse privéverzameling over WO I
Jacqueline Baetens

2019/1

 

 

 

tijdschrift jaargang 49; nummer 4; 2018

 

In memoriam Marcel Pieters
Het bestuur

 

Bij het beeld van Georges Minne op de begraafplaats
Oude Brug
Raoul Verstraeten

 

Hier spreekt men Lokers. Kiekestrontjes CXXVI
Marcel Pieters †


De Lokerse socialistische coöperatieve
beweging (1891-1976), een verhaal van vallen en opstaan.
Deel 5: De teloorgang van een ideaal (1940-1976)
Jacqueline Baetens, Janine Bellens

 

Aanvullend fotomateriaal bij DS 3/2018
Jacqueline Baetens

 

De Broeders Hiëronymieten te Lokeren, 1901-1956.
Herman Steels

 

Daguitstap naar Breda en ’s-Hertogenbosch.
André De Munck

 

Inhoud jaargang 2018
De redactie

nr 4

 

 

 

tijdschrift jaargang 49; nummer 3; 2018

 

Fragmenten uit de geschiedenis van de Lede in Lokeren
André Verstraeten

 

Lokerse schippers tijdens WO II
Jacqueline Baetens

 

Fridda van Handenhove
Jacqueline Baetens,


Mijn schippersfamilie Van den Bosch
René Wiewauters

 

Schipperslied
René Wiewauters

2018/3

 

 

 

tijdschrift jaargang 49; nummer 2; 2018

 

Paul Van Moeseke (1933-2014),
de professor die de belasting op kinderen voorstelde
Paul Vanden Bavière


De wereldreis van enkele vazen
Peter Raemdonck

 

De Lokerse socialistische coöperatieve beweging (1891-1976) Een verhaal van vallen en opstaan.
Deel 4: De arbeidersopvoeding tijdens het interbellum (1918-1940)
Jacqueline Baetens, Jeanine Bellens

 

Hier spreekt men Lokers. Kiekestrontjes CXXV
Marcel Pieters

 

De dominicanen te Lokeren
Herman Steels

 

Uit de oude doos: communicant
Marcel Pieters

 

Bezoek aan het Rijksarchief te Gent op woensdag
11/04/2018.
Het bestuur

2018/2

 

 

 

tijdschrift jaargang 49; nummer 1; 2018

 

Bij de omslagprent
Marcel Pieters

 

De Lokerse socialistische coöperatieve beweging (1891-1976) Een verhaal van vallen en opstaan.
Deel 3: Het interbellum (1918-1940)
Jacqueline Baetens, Jeanine Bellens

 

Uit de familiekroniek van de familie Steels:
de periode 1914
Herman Steels

 

Legerbrancardier Rafaël Raman, vermoord in Frankrijk
3 juli 1940
Willy Verbust

 

Dagboek van frater Wido Raman
Erik Bielen

 

Toespraak naar aanleiding van de voorstelling van het boek “Werken aan een rechtvaardige maatschappij.
Aimé Van Lent (22 januari 1927-14 april 2003)”
op zondag 26 november 2017
Hilaire Liebaut

 

Restauratie grafzerk Alphonse Lamborelle
Rudi Henderickx

2018_1

 

 

 

tijdschrift jaargang 48; nummer 4; 2017

 

August Raemdonck, burgemeester tussen twee vuren
Bram Dielemans

 

De Lokerse socialistische coöperatieve beweging (1891-1976). Een verhaal van vallen en opstaan.
Deel 2: 1914-1918
Jacqueline Baetens, Jeanine Bellens

 

Hier spreekt men Lokers: vergelijkingen (3)
Marcel Pieters

 

Sprokkelingen uit het Lokerse Stadsarchief
Marcel Pieters

 

Drie in Lokeren gevonden Romeinse munten onder de loep (2)
Ignace Van Driessche

 

Voorstelling Buitengewone Uitgave nr. 20
De geschiedenis van de CVP - Lokeren, 1945 - 1970
Auteur Hilaire Liebaut
André De Munck

 

Dankwoord na de voorstelling van het boek “De geschiedenis
van CVP-Lokeren 1945-1970” door Hilaire Liebaut op zondag
24 september 2017 in het Cultureel Centrum
Hilaire Liebaut

 

Inhoud jaargang 2017
Redactie

2017_4

 

 

 

tijdschrift jaargang 48; nummer 3; 2017

 

De Lokerse socialistische coöperatieve beweging (1891-1976)
Een verhaal van vallen en opstaan
Deel 1: 1891-1913
Jacqueline Baetens, Jeanine Bellens

 

Drie in Lokeren gevonden Romeinse munten onder de loep (1)
Ignace Van Driessche

 

Lokeren in de nijverheidstelling van 1764:
een paar hoeden, een ton olie en heel veel vlas
Peter Van Wichelen

 

Voorstellen tot een drietal nieuwe straatnamen te Lokeren
Marcel Pieters

 

Twee liedjes over Lokeren en Daknam
Het Bestuur

 

Uitstap naar Hoogstraten
André De Munck

2017/3

 

 

 

tijdschrift jaargang 48; nummer 2; 2017

 

Fransche paters Camillianen in Eksaarde van 1903 tot 1939
Christ Criel

Aimé Van den Broecke
(° 08/08/1894 - †28/10/1963):
bevlogen dirigent en muziekpedagoog - deel 2
Rudi Henderickx

Ik moest gefusilleerd worden.
Het oorlogsrelaas van
Dr. Edgard De Meirsman - deel 2
Marie-Madeleine Dierick

Hier spreekt men Lokers.
Kiekestrontjes CXXIV
Marcel Pieters

Lt. William Bramwell, piloot B17,
vierde zijn 100ste verjaardag
André De Munck

In memoriam Jacques Nimmegeers
(° 1926 - † 2017)
Georges Anthuenis

Rony Heirman (° 1936 - † 2013),
fotograaf uit Lokeren
Marina Van Hoorick

2017/2

 

 

 

tijdschrift jaargang 48; nummer 1; 2017

 

Bij de omslagprent:
Patakons of scholdereikes
Marcel Pieters

Brood, geen dagelijkse kost
Marie-Madeleine Dierick

Ik moest gefusilleerd worden.
Het oorlogsrelaas van
Dr. Edgard De Meirsman
Marie-Madeleine Dierick

Een thuisbevalling
Anna Tusschans

Aimé Van den Broecke
(° 08/08/1894 - †28/10/1963):
bevlogen dirigent en muziekpedagoog
Rudi Henderickx

De Lokerse stadsreuzen
Rudi De Clercq

2017_1

 

 

 

tijdschrift jaargang 47; nummer 4; 2016

 

Over Diana Saey, foorkraamster uit Daknam in de vorige eeuw
Carina Keppens

Huiszoekingen te Daknam op 25 juli 1798
Marcel Pieters

Gustaaf Paelinck negentig!
Jacqueline Baetens en Jeanine Bellens

Uit de oude doos
Zondagsschool Sint-Anna Heirbrug -
Lokeren 1938.
Marcel Pieters

Hier spreekt men Lokers
Kiekestrontjes CXXIII
Marcel Pieters

Kaartspel jassen
André De Munck

De Lokerse ‘kunstpaus’ over de
‘uitgegomde dichter’ uit Kalken
Gerard Soetens en Nico Van Campenhout

Voorstelling van Buitengewone Uitgave nr. 19
Het bestuur

De geschiedenis, zij
Alain Debbaut

Op naar het Pajottenland
Yves Cools

2016_4

 

 

 

tijdschrift jaargang 47; nummer 3; 2016


 

Daknam - Ballade (Bert Peleman)
Marcel Pieters

Daknam en het verhaal van Reinaert de Vos
Yves Cools

Hoe Koning Nobel zijn troon terug kreeg te Daknam
Walter Anthuenis

Daknam, toeristische parel aan de Durme
Ann Vervaet

Daknam en zijn kerkje...
André De Munck en Yves Cools

Daknam en Sint-Blasius
Yves Cools

De Gilde of Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van de
Heilige Scapulier van den Berg Carmel te Daknam uit 1732
Marcel Pieters

De Koninklijke Oud-Soldatenbond Daknam
André Taelman

Daknamse torensprokkels
Marcel Pieters

Daknam, anno 1914
Marcel Pieters

2016/3

 

 

 

tijdschrift jaargang 47; nummer 2; 2016


 

Ter Beuken: het park en het brugje
Erik Bielen

De Lokerse Stadsreuzen Petrus en Theresia Vrancken
Marcel Pieters

Lezers schrijven:
André De Backer over Willemstad en de Rhenus 127
Yves Cools

Rhenus 127, deel 2
Getuigenis van Emiel De Weese
André De Munck
André Taelman

Het is een cliché, maar ondanks alles gaat het leven verder
Gerda Persyn

Monseigneur Bernard Mels en zijn Lokerse familie
Yves Cools

De verzanding van de Durme in Lokeren-Centrum
Marcel Pieters

Rob Baetens als Uilenspiegel
André Verstraeten

Hier spreekt men Lokers. Kiekestrontjes CXXII
Marcel Pieters

Voorstel tot nieuwe straatnaam te Lokeren
Marcel Pieters

2016/2

 

 

 

tijdschrift jaargang 47; nummer 1; 2016


 

Bij de omslagprent: Hulde aan het Dankbare Vaderland
Marcel Pieters

Op de praatstoel: Oscar Andries over de Lokerse pompiers!
Yves Cools

102 jaar geleden in Eksaarde
Christ Criel

Lokeraars en de ramp met de Rhenus 127
Yves Cools

Molensprokkel
Octrooi voor het oprichten van een rosmolen te Lokeren
Marcel Pieters

Telefoonjaarboek van Bedrijven, 1949 – 1950, Lokeren
André De Munck

Hier spreekt men Lokers.
Kiekestrontjes CXXI
Marcel Pieters

Herinneringen met Eddy Picavet
Johan Degrande

Voorstellen tot nieuwe straatnamen te Lokeren
Marcel Pieters

Hulde aan mijn broeder René [De Backer]
Rechtzetting redactie

2016_1

 

 

 

tijdschrift jaargang 46; nummer 4; 2015


 

Hulde aan mijn Broeder René (De Backer)
Rudi De Clercq

De familie Andries en WO I
Lynn De Witte

Het Volkshuis te Lokeren:
brouwershuis wordt rood bastion
Jacqueline Baetens
Jeanine Bellens

Beeldig Lokeren
Gerard Soetens
Marina Van Hoorick

Hier spreekt men Lokers.
Kiekestrontjes CXX
Marcel Pieters

Voorstellen tot nieuwe straatnamen te Lokeren
Marcel Pieters

Omtrent onze B.U. nr. 18 "100 jaar scouting te Lokeren"
Het bestuur

Onze trip naar Tienen
Yves Cools

Eksaarde - Doorslaar OLV: onderpastoors (2)
Yves Cools

Inhoud jaargang 2015
Redactie

2015_4

 

 

 

tijdschrift jaargang 46; nummer 3; 2015


 

Aimé Baetens: porteur d'amour
Gerda Persyn

Marcel den broodvoerder
28 sep 1928 - 5 feb 2015
Jacqueline Baetens
Jeanine Bellens

Frans Kelem in WO I (2)
Yves Cools

Penningkohieren van Daknam
1571 - 1575 - 1577
Luc De Backer

Het lied van Koveken en Wanne,
het eerste Lokerse reuzenpaar
Marcel Pieters

Rob Baetens
(°1923 - †1990)
Yves Cools

Eksaarde - Doorslaar OLV: pastoors
Yves Cools

Voorstellen tot nieuwe straatnamen te Lokeren
Marcel Pieters

Lezers schrijven ons
Het bestuur
ea

2015_3

 

 

 

tijdschrift jaargang 46; nummer 2; 2015


 

Frans Kelem in WO I (1)
Yves Cools

De pioniers van de Lokerse peperkoek (2)
Marie-Madeleine Dierick

21 juli 1915: de eerste nationale feestdag onder Duitse bezetting
Gerda Persyn

5th Canadian Field Dressing Station (2)
André De Munck

Vijftig jaar Lokerse Jazzklub
Marc De Gryse

Eed van de sergeant-ordehandhaver bij de vierschaar van Lokeren en Daknam
Marcel Pieters

Hier spreekt men Lokers
Kiekestrontjes CXIX
Marcel Pieters

Uitgebeend! 150 jaar slagerij in de Schoolstraat
Alain Debbaut

Daknam: pastoors
Yves Cools

Amerikaans bezoek op begraafplaats Oude Brug
André De Munck

Herdenking Henri Reyns
Het bestuur

Mijn oorlog: toespraak bij herdenking Henri Reyns
Marcel Pieters

2015/2

 

 

 

tijdschrift jaargang 46; nummer 1; 2015


 

 

Bij de omslagprent: Vlaamse Oud-Strijders WO I
Marcel Pieters

Een veldlazaret te Lokeren tijdens WO II (1)
André De Munck

Toespraak bij de voorstelling van:
"Lokeren. Straten & co" van F. De Bondt
Hilaire Libaut

Uit de oude doos, Antwerpse Steenweg of Oude Bruglaan?
Marcel Pieters

Beelden van vroeger
Ettienne Van Der Jeugt

Herdenkingsbord over de kleine veldslag nabij het Molsbroek op 8 oktober 1914
André Verstraeten

Nog over het orgel van Eksaarde
Christ Criel

Eksaarde O.L.V. Hemelvaart: onderpastoors
Yves Cools

Kringnieuws: terugblik op 2014
Marcel Pieters

2015_1

 

 

 

tijdschrift jaargang 45; nummer 4; 2014


 

De oorlogsherinneringen aan W.O. I van oud-strijder Gustaaf Noët uit Eksaarde
Clement Praet

Een bijna vergeten bom uit W.O. II in de Nieuwe Straat op Everslaar
Omer Bauwens

De peperkoek: een zoete traditie in Vlaanderen
Marie-Madeleine Dierick

De Posterijen tijdens Wereldoorlog I
Gabriël Van Damme

De Eksaardse familie Van Putte in 1914-1918 (2)
Christ Criel

Hier spreekt men Lokers. Kiekestrontjes CXVIII
Marcel Pieters

Eksaarde O.L.V. Hemelvaart: onderpastoors (1)
Yves Cools

De Souvereinen naar de Westhoek
Yves Cools

Inhoud van jaargang 2014

2014

 

 

 

tijdschrift jaargang 45; nummer 3; 2014


 

 

De Oude Dreve of een rechtstreekse verbindingsweg
van Daknam naar Lokeren
Marcel Pieters

Grenzeloos: De uittocht van de Eksaardse familie Hereman
naar Brazilië
Marie-Madeleine Dierick

Interview met mevrouw Mariette Verhesschen, een pittige
dame, zonder kapsones
(°31 maart 1923 - †23 april 2014).
Carina Keppens

Sprokkels uit ’14-’18
André Verstraeten

Marktlied W.O. I
De zoon van de sergeant
Marcel Pieters

Langs waar trokken ‘onze jongens’, op weg naar de IJzer
Yves Cools

De Eksaardse familie Van Putte in 1914-1918 (1)
Christ Criel

Terugblikken op Achter mooie gevels
Marc De Gryze

Eksaarde O.L.V. Hemelvaart: Pastoors
Yves Cools

nr 3

 

 

 

tijdschrift jaargang 45; nummer 2; 2014


 

Wieze Deer en Reporter 17
Yves Cools

Honderd jaar geleden overleed de schrijver Evariste
Verdurme.
Deel 1: genealogie
Ignace Van Driessche

De kwestie van de gefusilleerde Henri Reyns uit Daknam
Marcel Pieters

De familie Gustaaf De Smul in W.O. I
Yves Cools

Epitaaf echtpaar Vrancken
André De Munck

De aanloop naar W.O. I en de beginperiode ervan
Yves Cools

Marktlied W.O. I
Marcel Pieters

Hier spreekt men Lokers. Kiekestrontjes CXVII
Marcel Pieters

Voorstelling Buitengewone Uitgave nr. 17:
100 jaar School Groendreef te Lokeren
Rudi Henderickx

Lokeren - Kopkapel Onze Lieve Vrouw Hulp der Christenen:
pastoors en onderpastoors
Yves Cools

2014_2

 

 

 

tijdschrift jaargang 45; nummer 1; 2014


 

Bij de omslagprent:
Het Eerekruis de Gedeporteerden
André De Munck

In beeld: Henry Raepsaet (1816-1871), vrederechter en historicus
Paul Vanden Bavière

De onopgeloste moord op Clementia De Meester in 1872
André Versrtaeten

Van jeugdhuis ‘T 74 naar De Moazoart
Gerda Persyn

Hier spreekt men Lokers. Kiekestrontjes CXVI
Marcel Pieters

Het pijnlijke verhaal van Wieze Deer
Yves Cools

Beeldmateriaal crash B-17
André De Munck

De Lokerse Paterskerk, en hoe het begon…
Yves Cools

Lokeren - Heirbrug Sint-Anna: pastoors
Yves Cools

Loopgravenkunst uit W.O. I
Marcel Pieters

Kringnieuws: Terugblik op 2013
Marcel Pieters

2014/1

 

 

 

tijdschrift jaargang 44; nummer 1-2-3-4; 2013

 

1/2013 2/2013 3/2013 4/2013
Bij de omslagprent
Yves Cools
De institutionele zorg voor arme zieken
en de morele behandeling
van zwakzinnige meisjes door de
Zusters van Liefde inLokeren. (1)
Ben Wuyts, Kaat Leeman
Eerherstel voor Henri Reyns ?
Marc De Roep
Het orgel van Eksaarde (1)
Christ Criel
Hier spreekt men Lokers
Kiekestrontjes CXIII
Marcel Pieters
Herbergnamen in de Heirbrugstraat anno 1912
Marcel
Pieters
Lokeren houdt zich in 1854 recht
met spaerzame soep
Yves Cools
Uit de goede oude tijd
Freddy Sennesael
Mensen van Daknam en ’t Zwart Schaap
(ze hebben echt bestaan).
Dagboekuittreksels.
Achiel Schelfout
De onderpastoors van de Heilig Hart-parochie Heiende (5)
Yves Cools
Voorstellen tot nieuwe straatnamen te Lokeren
Marcel Pieters
Kringnieuws: Terugblik op 2012
Marcel Pieters
 
 
De Lokerse schandpaal of kaak in zijn oude glorie hersteld
Marcel Pieters
Vijftig jaar later, terug naar het Sint-Lodewijkscollege te Lokeren
Yves Cools
Herinneringen aan het Sint-Theresiacollege te Eksaarde in de
periode 1958-1960
Mark Declerck
De institutionele zorg voor arme zieken
en de morele behandeling
van zwakzinnige meisjes door de
Zusters van Liefde inLokeren. (2)
Ben Wuyts, Kaat Leeman
Soep voor behoeftig Lokeren in 1944
André Verstraeten
Het orgel van Eksaarde (2)
Christ Criel
Uit de oude doos
André De Munck
Hier spreekt men Lokers
Kiekestrontjes CXIV
Marcel Pieters
Lokeren - Oudenbos Sint-Paulus: pastoors
Yves Cools

Amerikaanse B_17 stort neer op kerkhof
André De Munck
Schoondochter van het burgerslachtoffer aan het woord
Herinneringen van een kranige 99-jarige
Gerda Peryn
Interview Marc Van Bastelaere, ooggetuige vliegtuigcrash
Gerda Persyn
Molensprokkels Eksaarde
Marcel Pieters
Een vergeten hof van plaisance, met nederhof en bleeckerij meersch
André Verstraeten
Twee stukken materieel erfgoed van Pater Vedast
Nico Van Campenhout
Bij de wolvilttentoonstelling in het Lokerse
Stadsmuseum: moderne manieren van omgaan met industrieel immaterieel
erfgoed
A Van Nieuwenhuyse
De institutionele zorg voor arme zieken
en de morele behandeling
van zwakzinnige meisjes door de
Zusters van Liefde inLokeren (3)
Ben Wuyts, Kaat Leeman
De laatste suisse van Lokeren
Yves Cools, Maria De Rooze, Leon De Rooze
Hier spreekt men Lokers
Kiekestrontjes CXV
Marcel Pieters
Hier spreekt men Lokers: vergelijkingen
Marcel Pieters
Sint-Antonius van Padua parochie: pastoors en onderpastoors
Yves Cools
 
Zo'n tweehonderd jaar geleden, in onze provincie....
De Wezelianen
Yves Cools
Toespraak bij de voorstelling van de 16de Buitengewone Uitgave
Hillaire Libaut
Inauguratie van de herdenkingsplaat
André De Munck
Brief van James Watt, zoon van Georges
James Watt
De ramp op 5 november 1943, met de B-17-bommenwerper, vanuit Lokers gezichtspunt
Yves Cools, André De Munck
Op uitstap naar de stedelijke begraafplaats Oude Brug...
Diane Vernimmen, Marcel Pieters
Een gedicht van Jo Gesekin in het Stadsarchief van Lokeren
Nico Van Campenhout
Hier spreekt men Lokers: vergelijkingen (2)
Marcel Pieters
De bewoners van het Sint-Benedictus te Lokeren:
de kinderen en de zusters
Ben Wuyts
Schuilbunker uit W.O. II teruggevonden
Marcel Pieters
Dagboekfragmenten
Achiel Schelfhout
Lokeren - Spoele Sint-Jozef: pastoors en onderpastoors
Yves Cools
Inhoud van jaargang 2013
Redactie
 


 

 

tijdschrift jaargang 43; nummer 1-2-3-4; 2012

 

1/2012 2/2012 3/2012 4/2012
Bij de omslagprent: Een welverdiende hulde aan
heemkundige en dialectoloog Marcel Pieters
Nico Van Campenhout
Marcel Pieters
Yves Cools
Marcel aan het woord
Yves Cools
De oudste vermeldingen van
Daknam, Eksaarde en Lokeren
Paul Vanden Bavière
De bevolking van Daknam in 1796
Marcel Pieters
Over de linie in Eksaarde
Christ Criel
Lokeren St.-Laurentius: onderpastoors (1)
Yves Cools
Het onderpastoorken
Freddy Nelis
Addendum epitaaf pastoor Maenaut
Marcel Pieters
Konijnenkeutels (2)
Gabriël Van Damme
Hier spreekt men Lokers
Kiekestrontjes CX
Marcel Pieters
Kringnieuws: Terugblik op 2011
Marcel Pieters
 
Bisschop Karel Maes (1559-1612) op bezoek in Lokeren
op 14 juni 1611
Alain Debbaut
De restauratie van een tegeltableau uit het Stadsmuseum te Lokeren
Kelly Witteveen
Opgeëiste Lokerse arbeiders tijdens WO I:
de casus van werkweigeraar Benoni De Munck (°1884 - †1924)
André De Munck
Onderpastoors van de Sint-Laurentiusparochie (2)
Yves Cools
Molensprokkels
Marcel Pieters

Lokeren tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog
Peter Van Wichelen
Elektriciteit:
een nieuwe energie voor de inwoners van Lokeren
Renaat Beirens
Hier spreekt men Lokers
Kiekestrontjes CXI
Marcel Pieters
Hoedevelde, een toponiem in Eksaarde?
Jean Marie Synaeve
Bijdrage tot de geschiedenis van de
Sint-Laurentiuskerk te Lokeren,
Martinus Posselis, meester orghelmaekere
Marcel Pieters
De onderpastoors van de Sint-Laurentiusparochie (3)
Yves Cools
 
Wij zijn het verleden, of toch een deeltje ervan.
De vreugde en de kwellingen van een (lokaal-regionaal) historicus-heemkundige
Hilaire Liebaut
Huldezitting naar aanleiding van de 80ste verjaardag
van Marcel Pieters
De redactie
Huldetoespraak voor Marcel Pieters, 80 jaar,
op zondag 28/10/2012 in het Stedelijk Museum
Hilaire Liebaut
Was er een achtste veer over de Durme in Lokeren?
André Verstraeten
Windekind in het klooster van de Teresianen
Willy Van Rumst
Frontpoëzie uit W.O. 1
Marcel Pieters
Per stoomtram door Lokeren
Gabriël Van Damme
De onderpastoors van de Sint-Laurentiusparochie (4)
Yves Cools
Mijn Olympische fakkeltocht door het Britse stadje Lichfield.
Walter Anthuenis mocht mee de Olympische vlam naar Londen brengen
Walter Anthuenis
Hier spreekt men Lokers
Kiekestrontjes CXII
Marcel Pieters
Inhoud van de 43ste jaargang
De redactie

 

 

 

tijdschrift jaargang 42; nummer 1-2-3-4; 2011

 

2011-1 2011-2 2011-3 2011-4
Bij omslag: De vellenkoper
Marcel Pieters
Het onwaarschijnlijke verhaal van Alexander Kubetschka
en zijn echtgenote Maria Unger
Alain Debbaut
Frans-Joannes Taverne:
Evangelist-marktkramer en Bijbelverkopper
Freddy Nelis
Uit de nalatenschap van dr. sc. Jozef Geerts (1907-1985)
Drie documenten die een ongewoon licht werpen
op de persoonlijkheid van oud-burgemeester Prosper Thuysbaert
Hilaire Liebaut
Vriendenbezoek
Marcel Pieters
In Memoriam Albert Van Hecke (1915-2010)
Hilaire Liebaut
Robert Cools, een bescheiden wielrenner uit Lokeren
Yves Cools
Hier spreekt men Lokers
Kiekestrontjes CVIII
Marcel Pieters
Dallas. A story
Het belang van getuigenissen in een socio-cultureel-erfgoedproject
Björn Rzoska
Kringnieuws
Marcel Pieters
Eindelijk eens een honderdjarige te Daknam
Marcel Pieters
Zestigjarige oud-leerlingen houden reünie
in hun vroegere school te Daknam
Walter Anthuenis
Pastoors en onderpastoors te Lokeren-Eksaarde-Daknam
in de periode van 1802 tot heden (1)
Yves Cools
Nonnengoed. Enclaves van Waasmunster in Lokeren
en een Lokers haventje voor Zele
André Verstraeten
De 'Meulenbergmolen' en de familie De Vos
Jean-Michel Van Bastelaere
Bij de voorstelling van Buitengewone Uitgave nr. 13
'De Vlaamsgezinde rode apotheker'. Henri Van de Voorde
Het Bestuur
Een postmodern papieren monument
Peter Van Wichelen
'De Vlaamsgezinde rode apotheker'
Marc De Gryze
Dankwoord en terugblik op de werking van 'De Souvereinen'
Marcel Pieters
Van Oost-Vlaanderen naar Limburg
Een Lokerse hoeve in het Openluchtmuseum Bokrijk te Genk
Nico Van Campenhout
Het oorlogsmonument 1914-1918 te Daknam.
Een huldeblijk aan Gustaaf Cyriel Andries
Marcel Pieters
Lezers schrijven ons:
Marktoctrooi 1955 - Vriendenbezoek
Marcel Pieters
De bunkers van Eksaarde
André Van Doorslaer
Achter mooie gevels.
In gesprek met Nadya De Wiest over haar
jeugdjaren in Lokerse hofjes
Alain Debbaut
Het epitaaf van burgemeester
P. F. Van Remoortere
Marcel Pieters
Lokers Museum verwerft precieus tinnen bord
uit het begin van de 18e eeuw
(Dominicus Collier, Dendermonde)
Ignace Van Driessche
Ook Lokeren zond zijn zonen uit
Maria Van Moeseke, Marcel Pieters
Getuigenissen van de Schoolstrijd in Lokeren
Julien De Vuyst
Lokerse pastoors en onderpastoors (2)
Sint-Laurentius (1)
Yves Cools
Een heldhaftige paardendiefstal
Freddy Nelis
De zestigjarigen van Daknam (bis)
Redactie
Sneeuw
Cecile van Camp
Toespraak door Wim De Vos,
voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Musea
bij de opening van het Lokerse Stadsmuseum
Wim De Vos
Een persoonlijke terugblik op de opening van het nieuw stadsmuseum 7, 8 en 9 oktober 2011
Kris De Beule
Een ietwat ongebruikelijke uitnodiging
tot museumbezoek
Nico Van Campenhout
Konijnenkeutelkens
Gabriël Van Damme
Het epitaaf van pastoor en vice-deken
Carolus Petrus Maenaut
Marcel Pieters
Archeologisch vooronderzoek te Lokeren-Hoedhaar. Een onderzoek van de
Archeologische Dienst Waasland
Thierry Van Neste en Jeroen Van Vaerenbergh
Hier spreekt men Lokers.
Kiekestrontjes CIX
Marcel Pieters
Lezers schrijven ons…
Gabriël Van Damme, Marcel Pieters, Alain Debbaut
Wat oude kranten ons vertellen
Marcel Pieters
Lokerse pastoors en onderpastoors (3),
Sint-Laurentius (2)
Yves Cools
Inhoud van de 42ste jaargang (2011)
Redactie

 

 

 

 

tijdschrift jaargang 41; nummer 1-2-3-4; 2010

 

1b 2b 3b 4c
De kapel van O.L.V. van Troost op Everslaar heropgebouwd
Omer Bauwens
Hilaire Liebaut, "Een achtenswaardige man"
Nico Van Campenhout
De "lenteboom"
Georgette Matthieu
Henri De Wiest (1857 - 1926), een markante Lokeraar
Alain Debbaut
"Haverkunst"
Robert Fierens
Inkwartiering te Lokeren, Kerkstraat 14, deel 1
Eliane De Ro
Moord, terechtstelling, deel 1
Alain Dierickx
Sagen en legenden in het Waasland, deel 1
Guy Van Kerckhoven
Jozef De Pillecyn, of: enig nieuws uit barak 14,
hechteniskamp Lokeren, november 1944
Marcel Pieters
Serafien de zeeloper
Freddy Nelis
De communistische lidkaart
Freddy Nelis
Waar lag de Ueberg?
Jozef De Roover
Wat oude kranten ons vertellen: botsing te Lokeren
Marcel Pieters
Amerikaanse student beleeft op nieuwjaarsdag familiesprookje in Eksaarde
Achiel Braem
Inkwartiering te Lokeren, Kerkstraat 14, deel 2
Eliane De Ro
Sagen en legenden in het Waasland, deel 2
Guy Van Kerckhoven
Moord, terechtstelling... Een proces vanwege de weduwe tegen de heer, deel 2
Alex Dierick
Hier spreekt men Lokers, Kiekestrontjes CV
Marcel Pieters
Hier spreekt men Lokers, Kiekestrontjes CVI
Marcel Pieters
Aanvulling bij de kapel van O.-L.-V. van Troost op Everslaer
Omer Bauwens
Het Mariabeeld in de kapel van O.-L.-V. van Troost op Everslaar
Johan Terryn
De Stikzijdedievegge
Ons tweedehandswagentje
Sinte-Pieter
Freddy Nelis
 

 
Werk in de kerk van Eksaarde
van de 13de eeuw tot de 20ste eeuw
Christ Criel
Vlasteelt en vlasbewerkingsprocedé te Lokeren
Marcel Pieters
Een dorp na de woelige tijden
Alex Dierick
Hier spreekt men Lokers
Kiekestrontjes CVII
Marcel Pieters

In Memoriam Alex Dierick
Het bestuur
Over het oorlogsmonument van Eksaarde
Christ Criel
Menschen zorgt toch voor mijn kinderen
De moord op Bertha Braekman
(15 oktober 1909)
Rudi De Clercq
Pieter Heydensveer:
het laatste van zeven Lokerse veren
André Verstraeten
Inhoud van de 41ste jaargang
2010

 

 

 

 

 

 

naar boven